>     >  


چادر مسافرتی اتوماتیک و عصایی (تولیدی و خارجی) 


چادرهای مسافرتی علاوه بر محصولات بادی اینتکس از دیگر محصولاتی است که تهران اینتکس مبادرت به عرضه صادرات و فروش آن می کند. پیشنهاداتی پیش از خرید چادر مسافرتی مطرح است که حتما باید به آنها دقت شود.

هنگام خرید چادر مسافرتی حتما بایستی به راهنمای خرید چادر مسافرتی مراجعه کنید. چرا که زمان انتخاب چادر مسافرتی فاکتورهای متفاوتی دخیل هستند و شما جهت سهولت و استفاده مناسب به این فاکتورها حتما دقت نمائید. فاکتورهای خرید چادر مسافرتی عبارتست از ارتفاع چادر ، چگونگی نصب، میله های نصب چادر، کاربرد، وزن چادر، میزان فضای داخلی چادر و جنس چادر از جمله موارد مهم به شمار می آیند. از انواع چادر مسافرتی می توان چادر مسافرتی چارچوب دار، چادر مسافرتی گنبدی، رودررو، گردشی و حلقه ای را نام برد.
 دقت کنید تمامی قیمت چادر های مسافرتی بروز بوده و دارای ضمانت است


4
تعداد نظرات : 21          امتیاز:4/5
r.a.d.ajax 1.0.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key