>     >  


قلعه های بادی وسیله ای بسیار مناسب برای استفاده کودکان در داخل و خارج منزل بوده و حتی میتوانند از این وسیله سرگرم کننده در حیاط و یا پشت بام و مهد کودک نیز استفاده نمایند، قلعه بازی کودک اینتکس براحتی قابل نصب است و فضای بسیار کوچکی را اشغال مینماید، قلعه های بازی موجود در این سایت قابل استفاده برای سنین کم بوده و تحمل وزن محدود دارند.
دقت کنید قیمت جامپینگ های بادی بروز بوده و دارای ضمانت و خدمات پس از فروش است 


0
تعداد نظرات : 0          امتیاز:0/5
r.a.d.ajax 1.0.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key