>     >  


لوازم بادی جهت تفریحات آبی روی آب و کنار ساحل
یکی از محصولات تولید شده در شرگت اینتکس و بست وی لوازم تفریحی جهت دریا، دریاچه، رود خانه و هر جایی که آب وجود دارد، این نوع محصولات در انواع مختلف مثل تشک های بادی روی آب، مبل بادی روی آب در دو سایز یک نفره و دو نفره یا حتی تا 8 نفره، تیوپ بازی و حلقه های نجات، جلیقه نجات در انواع مختلف یاماها و ایرانی در سه سایز کودک، بزرگسال و نوجوان، گوشگیر و دماغ گیر، کلاه شنای کودک و بزرگسال و حلقه های پشتیدار بادی میباشند. 


4
تعداد نظرات : 6          امتیاز:4/5
r.a.d.ajax 1.0.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key