کیسه خواب امریکایی، کیسه خواب کوهنوردی و کمپ
برای خرید بهتر در مورد انواع کیسه خواب ها حتما مشخصات هر محصول خوانده شود، در صورتیکه شما نیاز به یک کیسه خواب بهاره دارید حتما به دمای داخلی پایین تری نیاز دارید یعنی کیسه خواب شما نباید دمای منفی داشته باشد و در صورتیکه در سرما میخواهید از این محصول استفاده نمایید باید کیسه خوابی را انتخاب نمایید که دمای داخلی بالاتری برای شما ایجاد نماید. 


0
تعداد نظرات : 0          امتیاز:0/5
r.a.d.ajax 1.0.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key