موتور قایق بادی برقی شارژی و بنزینی 
موتور قایق بادی را میتوان به دو دسته برقی یا شارژی و بنزینی تقسیم بندی کرد. موتور های برقی تماما نیازمند به یک باطری اتومبیل بین 60 تا 75 آمپر هستند. این موتور ها گزینه ای مناسب برای ماهیگیری و تفریح در آبهای آرام میباشند. قیمت موتور شارژی نسبت به بنزینی بسیار پایین تر است و قطعات آن به ندرت فرسوده میشود.
موتور بنزینی قایق نیز توسط روغن و بنزین کار میکند. این موتور ها در دو نوع 2 زمانه و چهار زمانه تولید میشوند. نوع دو زمانه بنزین و روغن در باک موتور ریخته میشود و در نوع چهار زمانه بنزین و روغن جدا از هم ریخته شده که این مدل دود زا میباشد. 
دقت کنید قیمت موتور های قایق بروز بوده و دارای ضمانت و خدمات پس از فروش است 


4
تعداد نظرات : 2          امتیاز:4/5
r.a.d.ajax 1.0.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key